Charakteristika: msg-life Slovakia je súčasťou nadnárodnej nemeckej skupiny firiem msg life AG a msg systems AG. Patrí medzi najvačších európskych spoločností vyvíjajúcich softvér pre poisťovne.

Práce: Outsourcing – poskytujeme dlhodobo pomoc pri správe serverov, služieb a aplikácií.

Mestá: Bratislava, Stuttgart, Mnichov, New York, Denver

Web: https://www.msg-life.com