Slovensko implementovalo GDPR

Prísnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov od mája 2018 znamenajú, že občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a podniky budú využívať výhody z rovnakých podmienok. Jeden súbor pravidiel …