Slovensko implementovalo GDPR

Prísnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov od mája 2018 znamenajú, že občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a podniky budú využívať výhody z rovnakých podmienok. Jeden súbor pravidiel pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ bez ohľadu na to, kde majú sídlo. Viac informácii nájdete v priloženom letáku.

GDPR – Informačný leták