News

Slovensko implementovalo GDPR

Prísnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov od mája 2018 znamenajú, že občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a podniky budú využívať výhody z rovnakých podmienok. Jeden súbor pravidiel …

WPA2 – bezpečnostná chyba

Wi-fi siete sú dnes bežnou súčasťou nášho digitálneho života a snáď sa dnes nenájde jedinec, ktorý by sa k nejakej nepripájal. A tak asi nikoho z nás nepoteší, že tento …

BlueBorne – Bluetooth zraniteľnosť

Technológiu bluetooth využívajú na výmenu údajov na krátke vzdialenosti miliardy zariadení. Umožňuje počítačom a tabletom prenášať zvuk do reproduktorov a telefónom preniesť obrázky do okolitých počítačov. Výskumníci z bezpečnostnej firmy …